Yhteistyötahoille

Hoitokoti Ukonhattu on koti asukkaille joilla on myös sopeutumis käyttäytymisen haastetta. Heidän kanssa tulee olla lämmin henkinen, johdonmukainen, jämäkkä ja panostaa ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn, luovuus ja huumorintaju ovat myös hoitajan hyviä ominaisuuksia työskenneltäessä asukkaiden kanssa.

Ukonhatun vahvuus on kuntouttava työote ja tähän panostetaan paljon. Asukasta tuetaan käyttämään omia voimavaroja mahdollisimman pitkään. Sanallinen ohjaus arjen askareissa, kävelytykset ja liikunta omien yksilöllisten kykyjen ja voimavarojen mukaan.

Ukonhatussa on otettu huomioon asukkaiden liikuntarajoittuneisuus ja siksi tilat ovat esteettömät. Asumisyksiköstä löytyy siirtolaite, nosturi, nostovyöt ja siirtolevyt. Apuvälineillä taataan asukkaan hoitaminen loppuun saakka, kun voimat ehtyvät.

Kaikki osallistuvat arjen askareisiin kuten omien huoneiden siivoukseen (imurointi, pölyjen pyyhintä, roskien vienti yms.), talvella tehdään talven askareita ulkona ja kesällä teemme kesään liittyviä asioita ja ulkoilemme paljon aina sään salliessa. Ulkoilut tehdään joko itsenäisesti tai hoitajan kanssa.

Hoitokodissa haemme tarvittavat tuet esim. hoitotuet, toimeentulotuet ja mahdollisesti edunvalvojan tai välitystilin hoitajan, jos asukkaan tilanne niin vaatii.

Hoitosuunnitelmat päivitetään kolmen kuukauden välein, sekä käytössämme on Tuva toimintakykymittari. Tuvamittari on valtakunnallinen ja tehty mielenterveysasiakkaita silmällä pitäen.

Hoitokoti on päihteetön. Suurimmalla osalla asukkaista on ollut runsasta alkoholinkäyttöä, joka on aiheuttanut ennenaikaista muistin heikkenemistä ja liikkumisen haastetta.

Ukonhattu ostaa psykiatri Tatjana Aaljoen palvelut ostopalveluna. Perusterveydenhuolto hoidetaan terveyskeskuksessa ja jos asukas on Siun Soten ulkopuolelta on hänellä oltava maksusitoumus perusterveydenhuollon palveluihin.